Hvorfor efterisolere?

Efterisolering kan gavne både ældre og nyere huse og foretages typisk for at begrænse forbruget og udslippet af varme og dermed spare penge. Årsagen kan også være at huset er så dårligt isoleret, at det kan være dyrt og svært at varme op.

I Danmark går lidt over halvdelen af al den energi vi bruger, til at varme huse op. Så hvis man drømmer om at begrænse udgifterne til sit energiforbrug, er der virkelig mange penge at spare ved at isolere sit hjem bedre.

 

Hvad er fordelene ved at efterisolere?

En af de vigtigste og mest mærkbare fordele ved at efterisolere sit hjem, er at energiforbruget falder og dermed spares der mange penge på udgifterne til varme. Besparelsen opnås og kan mærkes allerede fra den dag man får efterisoleret - Ovenikøbet er det en skattefri besparelse.

Ved at efterisolere vil der også være noget at hente komfortmæssigt. Rum og områder der tidligere var svære at opvarme, kan nu hurtigt opvarmes. Træk fra ydervægge og vinduer (hvis disse er blevet udskiftet) bliver også mindre tydeligt da de ikke nedkøles i samme grad som tidligere. 

En anden fordel ved efterisolering er, at indeklimaet vil blive sundere, da det bliver nemmere at holde temperaturen i boligen på et konstant niveau. Temperaturen på den indvendige side af ydervægge og lofter vil også stige, og det medfører at eventuel fugt i luften ikke i samme grad vil kondensere og danne grobund for angreb af skimmelsvamp.

-Et velisoleret hus vil også få en naturlig værdistigning.

-Det er også vigtigt at bemærke fordelene for miljøet:

Beregninger viser at hvis alle danske huse fik efterisoleret de vægge som er dårligst isolerede og fik sat nye vinduer i, så kunne vores samlede varmeforbrug sættes ned med 30 procent. Miljøet ville blive sparet for CO2 udslippet fra, hvad der svarer til 400.000 boligers opvarmning i et helt år.Kigger vi på hele Europa, så viser en undersøgelse, at vi kan spare 450 mio. ton CO2 om året ved at isolere de europæiske bygninger bedre. Det svarer til en ottendedel af Europas nuværende CO2-udledning.