Ejendomsservice
EJENDOMSSERVICE

Vi forhandler tilbud ud fra faktiske behov og til de bedste priser.

Vi forhandler tilbud ud fra faktiske behov og til de bedste priser.

Vi tilbyder nu bistand til en lang række services som f.eks: grøn service, vinterservice, skadeservice m.m. Vi forhandler os, på dine vegne, frem til de bedste aftaler.

EJENDOMSSERVICE

Ejendomsinspektion udfører ejendomsservice for firmaer og private, samt totalløsninger til ejendomme og forskellige håndværksmæssige opgaver, såsom:

 • Trappevask
 • Vinduespolering
 • Storskrald
 • Renholdelse af udendørsarealer
 • Snerydning og saltning
 • Pasning af grønne arealer
 • Tilsyn med varmecentral/fyrrum
 • Døgnvagt ved akut opståede skader
 • Polish behandlinger af trapper
 • Justering af låse & dørpumper
 • Formidling af aut. håndværkere

RENGØRING

Ejendomsinspektion udfører alle former for rengøring for firmaer og private kunder.

 • Grovrengøring
 • Finrengøring
 • Afleveringsrengøring
 • Rengøring af flyttelejligheder
 • Kontorrengøring
 • Tæpperensning
 • Polishbehandling
 • Trappevask
 • Byggeplads-oprydning
 • Specialrengøring

GRØN SERVICE & PLEJE

Ejendomsinspektion hjælper med udførelse af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Herunder er en gennemgang af hvilke typer opgaver, det kunne dreje sig om.

 • Græsslåning
 • Buskrydning
 • Lugning af bede
 • Sprøjtning af arealer
 • Hækklipning og beskæring
 • Topkapning og træfældning
 • Stubfræsning
 • Rep. af belægninger

BYGGEPLADSDRIFT

Ejendomsinspektion tilbyder forskellige serviceopgaver inden for byggepladsdrift, hvilket kan omfatte alt fra den daglige oprydning efter håndværkerne, til rengøring og vandsugning. Alt sammen for at lette hele byggeprocessen, så det fungerer optimalt for de firmaer der står for det egentlige byggeri.

Ejendomsinspektion har døgnservice og kan med kort varsel stille op med mandskab, der varetager uforudsete opgaver efter skybrud, storm, brand, ulykke osv.

 • Rengøring af byggeplads før, under og efter byggeriet
 • Inddækninger og mindre håndværksopgaver
 • Vandsugning og udlejning af affugtere
 • Indkøb og opfyldning af materialer
 • Sortering og fjernelse af affald
 • Rengøring af skurby
 • Oprydning, fejning m.m.

VINTERSERVICE

Ejendomsinspektion tilbyder snerydning og saltning.

Med vores moderne maskiner, kan vi klare opgaven hurtigt og effektivt.

Vi udfører vinterservice med alt fra håndrydning til store maskiner.

Med en fast vinterserviceaftale, vil vi altid være der når der kommer sne eller frost, da vi hele tiden følger med i vejrmeldingerne fra Meteorologisk Institut, så vi kan være på forkant når vintervejret sætter ind.

Vi yder snerydning og saltning af:

 • Fortove
 • Parkeringspladser
 • Ejendomskomplekser
 • Grundejerforeninger

SKADESERVICE

Ejendomsinspektion er klar hvis skaden skulle opstå.

Vi løser alle opgaver for at sikre din bygning og dine ejendele.

 • Opsugning af vand fra kældre o.lign.
 • Tømning af inventar ved akutvandskade
 • Affugtning af bygning
 • Rengøring efter skader
 • Døgnvagt - Tlf.: 73709099