Ind- & Fraflytningsrapporter
Ind- & Fraflytningsrapporter
  • Vil du være sikker på at overdragelsen sker korrekt ved tilstedeværelse af uvildig part?
  • Med en rapport undgår du uenighed om lejemålets stand ved til-/fraflytning.
  • Du kan stille spørgsmål og få afklaret uenigheder om stand under gennemgangen

Ring til os nu på: 73709099


SELVE RAPPORTEN

Helt konkret udarbejdes en til- og fraflytningsrapport på den måde, at der foretages en grundig gennemgang af hele boligen sammen med lejer, hvor alle rum, installationer og hvidevarer gennemgås for fejl og mangler. I rapporten skal også noteres, hvilken generel stand hvert enkelt rum er i, og hvem der skal stå for eventuelle udbedringer.

INDFLYTNINGSRAPPORTEN

Indflytningsrapporten er en dokumentation for, at lejemålet er som aftalt i lejekontrakten, og at det er mangelfrit ved indflytningen, bortset fra eventuelle bemærkninger, der bliver skrevet ind i rapporten. 

Det er vigtigt at kunne bevise, hvilken stand lejemålet var i ved indflytning og også ved udflytning, så man nemt kan afgøre, hvilke reparations-/istandsættelsesarbejder, der skal iværksættes for lejers omkostninger. Det er altid en god idé  at gennemfotografere  lejemålet ved overtagelsen. Det er især vigtigt at få udarbejdet en indflytningsrapport, hvis lejemålet ikke er nyistandsat ved indflytning, da det i sådanne tilfælde er udlejer, der skal kunne dokumentere hvilken stand, lejemålet var i, da lejer overtog lejemålet. 

I almene lejemål er det obligatorisk, at udlejeren skal udarbejde en indflytningsrapport sammen med den nye lejer. Med den nye lejelov, á 1.januar 2015, gælder denne regel nu også for private udlejere.

En repræsentant fra Ejendomsinspektion vil sammen med udlejer og lejer gennemgå lejemålet og sørge for at alle punkter i rapporten bliver gennemgået og udfyldt korrekt. Det er vigtigt at være kritisk når et lejemål gennemgås, så alle eventuelle fejl og mangler kan tilføjes og skrives ind i rapporten. Efter et par dage vil den færdige, fyldestgørende rapport blive fremsendt til både lejer og udlejer. Hvis du opdager yderligere mangler, skal du inden 14 dage skriftligt gøre udlejer opmærksom på dette.

FRAFLYTNINGSRAPPORTEN

I forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet, vil en repræsentant fra Ejendomsinspektion gennemgå lejemålet sammen med lejer og udlejer. En fraflytningsrapport kan have afgørende betydning for både lejer og udlejer og er et vigtigt dokument for begge parter. 

Fraflytningsrapporten vil indeholde de samme punkter som indflytningsrapporten og der vil være en oversigt over, hvilke udbedringer og reparationer der skal laves og hvem der skal betale for det. 

Fraflytningssynet vil tage udgangspunkt i indflytningsrapporten og lejers indberettede mangelliste og vil blive gennemgået for fejl og mangler, der skal udbedres.

Som udlejer vil en underskrevet fraflytningsrapport fra lejer, være en garanti for, at lejer har godkendt de fejl og mangler der registreres på lejemålet, og at han eller hun hæfter for de eventuelle merarbejder, der skal udføres i forbindelse med fraflytningen.

Som lejer vil en underskrevet fraflytningsrapport fra udlejer, være din garanti for, at der er afleveret samtlige nøgler, og at lejemålet er overdraget til udlejer med de fejl og mangler, der skrives ind i rapporten ved fraflytningen. . 

For yderligere spørgsmål og vejledning til Lejeloven henvises til nedenstående link. Tryk direkte på linket eller kopier det ind i din browser.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132875

 

Send E-mail

Eller ring +45 73709099