Vedligeholdelsesplan
Vedligeholdelsesplan
  • Har du brug for et overblik over kommende reparations- og vedligeholdelsesopgaver på huset?
  • Har du længe tænkt på at få et grundigt gennemtjek af huset?
  • Undgå uforudsete regninger til pludseligt opståede renoveringsopgaver med en vedligeholdelsesplan.

Vi er klar til at give et uforpligtende tilbud på 73709099


For alle boligejere, er det et kontinuerligt arbejde at vedligeholde ejendommen. Byggeprojekter og vedligeholdelsesarbejde er en konstant igangværende proces, simpelthen for at have styr på økonomien og sikre sig, at ejendommen bevares i god stand.

Hvornår har jeres ejendom sidst fået et serviceeftersyn, hvor en fagmand gennemgik ejendommen fra kælder til kvist? Det er et spørgsmål, som de fleste ejere og bestyrelser bør stille sig selv. Det er nemlig langt sjovere og billigere at forebygge end at reparere, og derfor er der god grund til at overveje at få et overblik over jeres ejendoms vedligeholdelsesbehov. Ved at få udarbejdet en tilstandsrapport hos Ejendomsinspektion, undgår man pludseligt opståede (og ofte dyre) reparationer. På denne måde får man et overblik over de kommende 5-10 års udgifter til vedligeholdelse og reparationer.

Mange tænker slet ikke over, at taget på et tidspunkt skal skiftes, at der skal sættes nye vinduer i og at facaden skal renoveres. Og pludselig kommer det hele på én gang og vælter budgettet.

Vigtigt med en vedligeholdelsesplan

Som boligejer  er det vigtigt, at man har fokus på sådanne renoveringsprojekter, hvis man ikke vil risikere, at ejendommen på grund af manglende vedligeholdelse forfalder med deraf følgende store uoverskuelige vedligeholdelsesomkostninger, som vælter budgettet. Det er derfor vigtigt at få budgetteret diverse vedligeholdelses- og reparationsudgifter og få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, uanset om man bor i et lille rækkehus, eller man er en stor forening med større bygninger.

Ved at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan fra ejendomsinspektion.dk, kan du som boligejer undgå uforudsete udgifter til renovering. Vi gennemgår sammen med boligejeren eller en repræsentant for ejer- eller andelsforeningen, ejendommen fra kælder til kvist og fremsender herefter en overskuelig plan, med alle de reparations- og vedligeholdelsesopgaver, som repræsentanten fra ejendomsinspektion.dk har noteret ved gennemgangen. Disse opgaver bliver også præsenteret i en prioriteret rækkefølge, så der nemt kan skabes overblik over, hvilke opgaver der skal løses her og nu og hvilke, der kan vente.

Det anbefales at man får fornyet planen hvert 3. år, så nye opgaver kan tilføjes og der kan redigeres i planen og den prioriterede rækkefølge, hvis noget skulle have ændret sig siden sidst (f.eks pga. stormskader, vandskader, ændrede forhold i/på ejendommen)

Undgå udgifter der løber løbsk

Med en vedligeholdelsesplan fra Ejendomsinspektion, sikrer boligejeren sig et overblik over udgifterne til reparationer og vedligeholdelse af ejendommen, i en årrække frem. Der kan selvfølgelig ske ændringer med tiden, men med en vedligeholdelsesplan burde man være godt rustet til at imødekomme de næste 5-10 års opgaver.

Send E-mail

Eller ring +45 73709099