OM OS
OM OS

Vi lægger stor vægt på løbende at holde vores faglige viden opdateret, og derudover bestræber vi os på altid at levere et produkt, som er let anvendeligt og relevant for kunden.

EjendomsInspektion for et sundere hjem og bedre indeklima

Vi støtter kampen for naturen, verdenshavene samt dyrene!

Vi støtter kampen for naturen, verdenshavene samt dyrene!

Vi støtter Anima

ANIMA

Er en dansk dyreværnsforening, som blev stiftet i 2000. Vi arbejder for, at dyr skal respekteres, ikke mishandles. Dette gælder uanset om det handler om kæledyr, landbrugsdyr, pelsdyr, forsøgsdyr eller dyr i underholdning.

Anima sætter ind, hvor der er et behov og vi arbejder målrettet for at opnå konkrete resultater for dyrene. Vi har fokus på at påvirke både politikere, virksomheder og forbrugere. Animas fornemmeste opgave er at være en stemme for dyrene, da de ikke kan tale for sig selv.

Vi støtter WWF

WWF

Støt verdens dyr og natur

Det er vores fælles ansvar at sørge for, at klodens fantastiske natur og mangfoldighed af arter består, og det er kun i fællesskab, at vi virkelig kan gøre en forskel.

WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. Vi arbejder for, at der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden. Verden over er naturen under pres. Regnskove bliver ryddet, havene tømt for fisk og udledningen af drivhusgasser vender op og ned på klimaet.

Vi støtter Projekt Clean Ocean DK

PROJEKT CLEAN OCEAN

I en tid hvor verdens havene bliver mere og mere belastet af plastic, er det af stor betydning at vi som samfund støtter op omkring en minimering af plast udledning, og at vi som nation hjælper til med at

begrænse mængden af plast som ender i havet.

Ved at tilmelde sig Projekt Clean Ocean DK kan man vise omverdenen, at man har taget stilling, og kæmper for et renere hav ved at overholde forskellige forholdsregler, som er med til at begrænse den daglige udledning af affaldsstoffer og plastpartikler, som til sidst ender i havet, og nedbryder både dyreliv og miljøet.

Vi støtter Den Danske Naturfond

DEN DANSKE NATURFOND

Vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Naturen skal sikres bedre, hvor den allerede findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den tidligere har været. Vores projekter skaber bedre biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.