ANDELSBOLIGVURDERING
Andelsboligvurdering
  • Professionel håndtering ved uoverensstemmelser mellem sælger og køber.
  • Få en uvildig andelsboligvurdering.
  • Foreningen slipper for eventuelle konflikter mellem parterne i forhold til særbehandling.

Ring til os nu på: 73709099


Hvorfor skal jeg have foretaget en andelsvurdering?

For at vurdere boligens reelle værdi, skal der foretages en andelsvurdering. Dermed sikrer du at fejl, mangler, forbedringer m.m. afspejles i udbudsprisen.

Andelsboligens reelle værdi udregnes ved at lægge andelsvurderingen til grundværdien, som er fastsat ved foreningens generalforsamling. 

Hvilke forbedringer kan øge værdien af min andelsbolig?

Forbedringer består af dokumenterbare tiltag der er foretaget mens du har ejet boligen. Dokumenterbare betyder, at der skal kunne fremvises faktura eller kvittering for udførelsen af arbejdet. .

Hvordan vurderes en andelsbolig?

Vurderingen af en andelsbolig foregår ved gennemgang af boligen, rum for rum. Ved gennemgang noteres forbedringer, fejl, mangler m.m. som andelhaveren påpeger. Ved manglende dokumentation for forbedringer, foretager vi en uvildig vurdering ved gennemgangen.

Når andelsvurderingen er foretaget?

Når Ejendomsinspektion er færdig med at gennemgå boligen og alle forbedringer m.m er værdisat, vurderes boligens samlede stand som sammenfattes i en vurderingsrapport, som fremsendes pr. mail. Medmindre andet er aftalt sendes vurderingsrapporten ligeledes til bestyrelse og administrator af ejendommen og den endelige salgspris kan fastsættes. 

Send E-mail

Eller ring +45 73709099