Om Wetspray

Wetspray er et helt genialt produkt til uisolerede krybekældre og skunkvægge. Et specielt mundstykke, som blander trælim med papiruld, påføres slangen og fordeler granulatet på den ønskede flade eller konstruktion som skal isoleres. Fordelen ved denne metode er, at der ikke kommer nogle samlinger, men at det bliver en jævn, dækkende flade. Det er en helt unik og alternativ måde at isolere på, hvor man får et mærkant bedre isoleringsresultat end ved isolering med batts.Tilgangsforholdene behøver heller ikke at være store, for at opnå det perfekte resultat.   

 

Wetspray i krybekældre

Har du en krybekælder (minimum 60cm i højden) som ikke er tilstrækkeligt isoleret, er isolering med Wetspray en oplagt løsning. En højde på ca. 60cm fra bunden af krybekælderen til underside af gulv eller eksisterende isolering, er nødvendig for at en isolatør kan arbejde og har plads til at sprøjte isolering på undersiden af gulvet. Kontakt os for alternative løsninger, hvis din krybekælder er under 60 cm i højden.

 

Wetspray i skunke

Har du en skunk med omkring 1 meter høje skunkvægge, hvor der er plads til at en isolatør kan arbejde, er Wetspray også her et oplagt valg. Wetspray kan sprøjtes direkte uden på den eksisterende isolering, hvorved der opnås en ny effektiv isolering uden samlinger og kuldebroer.

 

Øvrige muligheder med Wetspray

Wetspray kan også bruges til mange andre opgaver. F.eks:

  • Isolere lysninger og vægge mellem uisolerede lofter og rum, feks. klasseværelser
  • Lydisolering af rum, f.eks. musikrum således at musik ikke forstyrrer de tilstødende rum eller elevatoskakte og vægge mellem parkeringskældre og lejligheder.
  • Isolering af kuppelformede lofter over sale i forsamlingshuse.
  • Isolering af rørkasser på lejlighedstage mod frost.