Foreninger

Alle bestyrelser i ejer- eller andelsforeninger kan have stor glæde af, at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. En grundig vedligeholdelsesplan er et vigtigt redskab for bestyrelsen, der ved hjælp af denne plan, kan dokumentere deres håndtering af boligforeningens fysiske rammer.

Bestyrelsen er ansvarlig for ejendommens vedligeholdelse og manglende eller forkert vedligehold kan udsætte boligforeningen for store økonomiske udfordringer.

Ved at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan fra ejendomsinspektion.dk, som er en uvildig rådgiver, kan foreningen trygt stemme for at følge vedligeholdelsesplanen fremadrettet og dermed give bestyrelsen ro til at koncentrere sig om vigtigere opgaver, velvidende at der foreligger en plan og ikke mindst en prioriteringliste af vedligeholdelsesprojekterne, som alle kan være enige om at følge.

 

Undgå kedelige overraskelser med en vedligeholdelsesplan

Med en vedligeholdelsesplan fra ejendomsinspektion.dk får I en professionel og uvildig vurdering af ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand. Det betyder, at I får et værdifuldt redskab til at planlægge og budgettere det fremtidige vedligeholdelsesarbejde, således at I undgår kedelige overraskelser både økonomisk og praktisk.

En vedligeholdelsesplan inkluderer:

 • En grundig gennemgang af ejendommen
 • Prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver
 • Oversigt over vedligeholdelses- og reparationsopgaver 5-10 år frem i tiden.
 • En overskuelig rapport med dokumentation og anbefalinger
 • Præsentation af den udarbejdede rapport hvis det ønskes
 • Personligt engagement og fleksibilitet i løsningen af opgaven.

 

Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er en professionel gennemgang af ejendommen, som inkluderer:

 • Tagkonstruktion
 • Klimaskærm på facader og gavle
 • Indvendige konstruktioner på fællesområder
 • Konstruktioner i terræn, herunder støttemure, rækværk, lyskasser m.v.
 • Udenomsarealer
 • Vinduer og døre
 • Kældre
 • Trapper
 • Tekniske installationer som varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.
 • Ventilation
 • Isolering
 • Brandsikring

På baggrund af repræsentantens gennemgang udarbejdes en rapport, som indeholder:

 • Beskrivelse af eventuelle skader og svigt
 • Beskrivelse af bygningsdele
 • Prioritering af vedligehold på ejendommen

 

Hvem bør få udarbejdet en vedligeholdelsesplan?

Alle andels- og ejerboligforeninger samt udlejningsejendomme bør få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for at få overblik over ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Dette gælder både nye og gamle ejendomme. En uvildig gennemgang af ejendommen er også et værdifuld redskab, når der skal indhentes tilbud på de forskellige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder der fremgår af rapporten.

 

Priser:

Gennemgang af ejendommen (kun fællesarealer/områder) både indvendigt og udvendigt: Fra DKK 9500,- inkl. moms.

Gennemgang af lejligheder pr. stk.: DKK 1300,- inkl. moms.

Vedligeholdelsesplan til foreninger - EjendomsInspektion

Fakta


Tekniske installationer såsom stikkontakter, eltavler, vandrør og kloakrør hører til de fag, hvor det kræver en autorisation. Hos ejendomsinspektion.dk kender vi dog de mest gængse fejl og levetider for de tekniske installationer og kan derfor give et skøn på den resterende levetid for de fleste af dine installationer. 

Info


Rapporten indeholder kortfattede arbejdsbeskrivelser til vedligeholdelsesarbejdet. Der er derfor ikke tale om egentlig projektering af udbedringsarbejdet, men i langt de fleste tilfælde vil rapporten indeholde gode beskrivelser af arbejdets omfang og nødvendighed.

Ring +45 73709099


FORENINGER

Alle bestyrelser i ejer- eller andelsforeninger kan have stor glæde af, at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. En grundig vedligeholdelsesplan er et vigtigt redskab for bestyrelsen, der ved hjælp af denne plan, kan dokumentere deres håndtering af boligforeningens fysiske rammer.

Bestyrelsen er ansvarlig for ejendommens vedligeholdelse og manglende eller forkert vedligehold kan udsætte boligforeningen for store økonomiske udfordringer.

Ved at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan fra ejendomsinspektion.dk, som er en uvildig rådgiver, kan foreningen trygt stemme for at følge vedligeholdelsesplanen fremadrettet og dermed give bestyrelsen ro til at koncentrere sig om vigtigere opgaver, velvidende at der foreligger en plan og ikke mindst en prioriteringliste af vedligeholdelsesprojekterne, som alle kan være enige om at følge.

 
 

Undgå kedelige overraskelser med en vedligeholdelsesplan

Med en vedligeholdelsesplan fra ejendomsinspektion.dk får I en professionel og uvildig vurdering af ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand. Det betyder, at I får et værdifuldt redskab til at planlægge og budgettere det fremtidige vedligeholdelsesarbejde, således at I undgår kedelige overraskelser både økonomisk og praktisk.

En vedligeholdelsesplan inkluderer:

 • En grundig gennemgang af ejendommen
 • Prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver
 • Oversigt over vedligeholdelses- og reparationsopgaver 5-10 år frem i tiden.
 • En overskuelig rapport med dokumentation og anbefalinger
 • Præsentation af den udarbejdede rapport hvis det ønskes
 • Personligt engagement og fleksibilitet i løsningen af opgaven.

 

Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er en professionel gennemgang af ejendommen, som inkluderer:

 • Tagkonstruktion
 • Klimaskærm på facader og gavle
 • Indvendige konstruktioner på fællesområder
 • Konstruktioner i terræn, herunder støttemure, rækværk, lyskasser m.v.
 • Udenomsarealer
 • Vinduer og døre
 • Kældre
 • Trapper
 • Tekniske installationer som varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.
 • Ventilation
 • Isolering
 • Brandsikring

På baggrund af repræsentantens gennemgang udarbejdes en rapport, som indeholder:

 • Beskrivelse af eventuelle skader og svigt
 • Beskrivelse af bygningsdele
 • Prioritering af vedligehold på ejendommen

 

Hvem bør få udarbejdet en vedligeholdelsesplan?

Alle andels- og ejerboligforeninger samt udlejningsejendomme bør få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for at få overblik over ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Dette gælder både nye og gamle ejendomme. En uvildig gennemgang af ejendommen er også et værdifuld redskab, når der skal indhentes tilbud på de forskellige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder der fremgår af rapporten.

 

Priser:

Gennemgang af ejendommen (kun fællesarealer/områder) både indvendigt og udvendigt: Fra DKK 9500,- inkl. moms.

Gennemgang af lejligheder pr. stk.: DKK 1300,- inkl. moms.

Send E-mail