Radonmåling
Radonmåling
  • Bekymrer du dig om radonkoncentrationen i dit hjem?
  • Mere end 350.000 danske familier lever i forhøjet radonkoncentration.
  • Vi kan sætte måleudstyr op i dit hjem inden for 24 timer og give dig resultatet allerede efter en uge.

Ring til os på 73709099 for råd og vejledning


Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon findes naturligt i undergrunden og siver ind igennem revner og sprækker i fundamentet og murene. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages og fremkalder ikke umiddelbare bivirkninger.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamilieshuse, rækkehuse eller kædehuse.

Radon kan være farligt når det indåndes. Det kan skade cellerne i lungerne og udvikle lungekræft. Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9% af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år.

Få målt radonniveauet dér hvor du opholder dig mest

Hvis du vil vide hvor meget radon der er i din bolig, skal du have udført en radonmåling. Du bør få målt radonniveauet i din bolig eller ejendom, hvis du vil være sikker på, at det ikke er for højt.

Vi foretager radonmålinger for den enkelte husejer, private virksomheder, boligforeninger, institutioner m.m. nemt, hurtigt og præcist. 

Måleudstyret sættes op i de rum, hvor du opholder dig mest. Er huset i flere etager, skal der måles på hver etage. Efter en uge aflæses det gennemsnitlige radonniveau for de sidste 7 dage, som vil give en klar indikation på, om der er grund til at gøre tiltag for at reducere indslippet. 

Energistyrelsen anbefaler, at du gennemfører tiltag, som kan reducere radonniveauet i dit hjem, allerede når indholdet af radon overskrider 100Bq/m3. 

Hvis det viser sig, at der er for høje radonkoncentrationer i dit hjem, og du vælger at lave forbedringer for at nedbringe radonniveauet, kan det være en idé at anskaffe sin egen radonmåler, så du efter tiltagene kan se, om det har haft nogen effekt. Med dit eget udstyr kan du også måle radonniveauet så ofte og så længe du har lyst. Du kan købe målerudstyret på www.radonspy.dk.

Ring til os i dag eller send os en mail, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi besvarer mails inden for 24 timer. 

 

Send E-mail

Eller ring +45 73709099


Køb din egen radonmåler

Forstå radon på 2 min.